k.ú.: 660434 - Jindřichovice v Krušných horách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560413 - Jindřichovice NUTS5 CZ0413560413
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 21 560254
zahrada 194 147955
travní p. 236 3595514
lesní poz les s budovou 3 146
lesní poz les(ne hospodář) 55 1517637
lesní poz ostat.komunikace 1 2202
lesní poz 58 3463089
vodní pl. nádrž umělá 12 37460
vodní pl. tok přirozený 15 11672
vodní pl. zamokřená pl. 13 127839
zast. pl. zbořeniště 6 2389
zast. pl. 229 72624
ostat.pl. jiná plocha 125 207791
ostat.pl. manipulační pl. 17 71490
ostat.pl. neplodná půda 60 158019
ostat.pl. ostat.komunikace 133 197432
ostat.pl. pohřeb. 3 9779
ostat.pl. silnice 23 162169
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 29998
ostat.pl. zeleň 17 21362
Celkem KN 1226 10396821
Par. DKM 1226 10396821
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 125
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 38
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 5
Celkem BUD 228
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 269
spoluvlastník 347

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2017
DKM-KPÚ 05.11.2009 1:1000 17.12.2009 *)
KM-D 1:2000 12.12.2003 30.11.2017
S-SK GS 1:2880 1842 12.12.2003


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 26.08.2019 08:04

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.