k.ú.: 660418 - Heřmanov v Krušných horách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560413 - Jindřichovice NUTS5 CZ0413560413
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 3 230
travní p. 58 1202417
lesní poz les(ne hospodář) 29 3763815
lesní poz ostat.komunikace 1 4250
lesní poz 31 606137
vodní pl. nádrž umělá 2 1563
vodní pl. tok přirozený 15 27348
vodní pl. zamokřená pl. 7 29074
zast. pl. zbořeniště 3 153
zast. pl. 20 8125
ostat.pl. jiná plocha 25 8938
ostat.pl. manipulační pl. 6 2835
ostat.pl. neplodná půda 6 9636
ostat.pl. ostat.komunikace 28 48728
ostat.pl. silnice 13 44058
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 940
Celkem KN 248 5758247
Par. DKM 185 1361211
Par. KMD 63 4397036
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 20
LV 29
spoluvlastník 35

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 21.10.2016 1:1000 21.11.2016 *)
DKM 1:1000 16.09.2015
KMD 1:1000 22.02.2011
KM-D 1:2000 07.11.2000 22.02.2011
S-SK GS 1:2880 1842 07.11.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 01.10.2020 07:18

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička