k.ú.: 660400 - Háj u Jindřichovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560413 - Jindřichovice NUTS5 CZ0413560413
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 593402
zahrada 32 23308
travní p. 63 1408904
lesní poz les(ne hospodář) 21 3437635
lesní poz 27 691557
vodní pl. tok přirozený 7 1939
vodní pl. zamokřená pl. 4 17565
zast. pl. společný dvůr 1 80
zast. pl. zbořeniště 3 1051
zast. pl. 41 15999
ostat.pl. jiná plocha 62 81922
ostat.pl. manipulační pl. 10 19448
ostat.pl. neplodná půda 65 76031
ostat.pl. ostat.komunikace 52 44098
ostat.pl. silnice 2 21526
Celkem KN 402 6434465
Par. KMD 402 6434465
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 41
LV 66
spoluvlastník 81

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.07.2012
KM-D 1:2000 07.11.2000 27.07.2012
S-SK GS 1:2880 1842 07.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 20.08.2019 03:12

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.