k.ú.: 660396 - Pusté Žibřidovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 536521 - Jindřichov NUTS5 CZ0715536521
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 107 1201892
zahrada 70 43303
ovoc. sad 5 10431
travní p. 586 3303585
lesní poz 524 3048622
vodní pl. nádrž umělá 2 2649
vodní pl. tok přirozený 100 57032
vodní pl. tok umělý 3 2304
vodní pl. zamokřená pl. 16 28437
zast. pl. společný dvůr 20 17377
zast. pl. zbořeniště 18 8489
zast. pl. 283 79486
ostat.pl. dráha 4 11724
ostat.pl. jiná plocha 123 93890
ostat.pl. manipulační pl. 55 47909
ostat.pl. neplodná půda 256 166425
ostat.pl. ostat.komunikace 231 148357
ostat.pl. pohřeb. 1 2122
ostat.pl. silnice 10 88283
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 22275
ostat.pl. zeleň 8 9177
Celkem KN 2434 8393769
Par. KMD 2434 8393769
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 12
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 83
č.p. rod.rekr 10
č.p. ubyt.zař 2
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 51
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 35
bez čp/če zem.stav 32
Celkem BUD 282
byt.z. byt 132
byt.z. garáž 12
obč.z. byt 18
Celkem JED 162
LV 323
spoluvlastník 467

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.06.2015
S-SK ŠS 1:2880 1834 18.06.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 20.08.2019 07:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.