k.ú.: 660388 - Pleče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 536521 - Jindřichov NUTS5 CZ0715536521
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 332972
zahrada 76 49075
travní p. 363 764189
lesní poz 257 1309156
vodní pl. tok přirozený 46 38698
vodní pl. tok umělý 1 39
vodní pl. zamokřená pl. 26 29171
zast. pl. společný dvůr 7 2205
zast. pl. zbořeniště 7 1721
zast. pl. 171 34837
ostat.pl. dráha 16 58769
ostat.pl. jiná plocha 58 43837
ostat.pl. manipulační pl. 82 104729
ostat.pl. neplodná půda 97 54616
ostat.pl. ostat.komunikace 98 68110
ostat.pl. silnice 4 14769
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4029
ostat.pl. zeleň 34 16004
Celkem KN 1416 2926926
Par. KMD 1416 2926926
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 79
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 15
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 171
byt.z. byt 20
Celkem JED 20
LV 249
spoluvlastník 383

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1834 13.11.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 21.07.2019 17:48

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.