k.ú.: 660311 - Jindřichov u Velké Bíteše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596973 - Velká Bíteš NUTS5 CZ0635596973
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61141 - Velká Bíteš

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 210 317896
zahrada 38 48828
ovoc. sad 1 3978
travní p. 35 50693
lesní poz les s budovou 1 47
lesní poz 94 6263183
vodní pl. rybník 5 9166
vodní pl. tok přirozený 2 3434
vodní pl. zamokřená pl. 1 2000
zast. pl. zbořeniště 1 176
zast. pl. 54 32313
ostat.pl. jiná plocha 8 16861
ostat.pl. manipulační pl. 5 7086
ostat.pl. neplodná půda 1 418
ostat.pl. ostat.komunikace 33 31688
ostat.pl. silnice 8 52659
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1058
ostat.pl. zeleň 6 190
Celkem KN 505 6841674
Par. KMD 505 6841674
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 54
LV 54
spoluvlastník 69

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.03.2016
S-SK ŠS 1:2880 1825 24.03.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 12.12.2019 22:03

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.