k.ú.: 660311 - Jindřichov u Velké Bíteše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596973 - Velká Bíteš NUTS5 CZ0635596973
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61141 - Velká Bíteš

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 211 319213
zahrada 37 47476
ovoc. sad 1 3978
travní p. 36 50693
lesní poz les s budovou 7 116
lesní poz 94 6263183
vodní pl. rybník 5 9166
vodní pl. tok přirozený 2 3434
vodní pl. zamokřená pl. 1 2000
zast. pl. zbořeniště 1 176
zast. pl. 56 32312
ostat.pl. jiná plocha 5 16380
ostat.pl. manipulační pl. 6 7320
ostat.pl. neplodná půda 1 418
ostat.pl. ostat.komunikace 34 31754
ostat.pl. silnice 8 52659
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1058
ostat.pl. zeleň 7 354
Celkem KN 514 6841690
Par. KMD 514 6841690
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 57
LV 56
spoluvlastník 71

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.03.2016
S-SK ŠS 1:2880 1825 24.03.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 25.05.2019 21:31

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.