k.ú.: 660311 - Jindřichov u Velké Bíteše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596973 - Velká Bíteš NUTS5 CZ0635596973
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61141 - Velká Bíteš

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 211 319213
zahrada 37 47476
ovoc. sad 1 3978
travní p. 36 50693
lesní poz les s budovou 1 47
lesní poz 94 6263183
vodní pl. rybník 5 9166
vodní pl. tok přirozený 2 3434
vodní pl. zamokřená pl. 1 2000
zast. pl. zbořeniště 1 176
zast. pl. 55 32279
ostat.pl. jiná plocha 6 16466
ostat.pl. manipulační pl. 6 7320
ostat.pl. neplodná půda 1 418
ostat.pl. ostat.komunikace 34 31754
ostat.pl. silnice 8 52659
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1058
ostat.pl. zeleň 7 354
Celkem KN 508 6841674
Par. KMD 508 6841674
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 55
LV 54
spoluvlastník 69

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.03.2016
S-SK ŠS 1:2880 1825 24.03.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 23.08.2019 00:26

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.