k.ú.: 660302 - Jestřabí u Velké Bíteše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596973 - Velká Bíteš NUTS5 CZ0635596973
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61141 - Velká Bíteš

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 117 1056800
zahrada 44 46570
ovoc. sad 3 10476
travní p. 122 229829
lesní poz les s budovou 1 49
lesní poz 98 1285318
vodní pl. nádrž umělá 3 252
vodní pl. rybník 4 11892
vodní pl. tok přirozený 2 1633
vodní pl. zamokřená pl. 1 214
zast. pl. 55 27311
ostat.pl. jiná plocha 12 1156
ostat.pl. manipulační pl. 15 13761
ostat.pl. neplodná půda 56 33415
ostat.pl. ostat.komunikace 43 42053
ostat.pl. silnice 4 16423
ostat.pl. zeleň 2 383
Celkem KN 582 2777535
PK 9 177959
Celkem ZE 9 177959
Par. KMD 582 2777535
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če hráz ohr 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 52
LV 90
spoluvlastník 140

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.02.2016
S-SK ŠS 1:2880 1825 18.02.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 20.08.2019 10:18

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.