k.ú.: 660299 - Jindice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534340 - Rašovice NUTS5 CZ0205534340
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 146 3203071
zahrada 120 91570
ovoc. sad 1 3209
travní p. 82 302698
lesní poz 13 284120
vodní pl. nádrž umělá 2 2427
vodní pl. tok přirozený 1 267
vodní pl. tok umělý 8 18212
vodní pl. zamokřená pl. 3 22691
zast. pl. 143 80269
ostat.pl. jiná plocha 47 14712
ostat.pl. manipulační pl. 10 13992
ostat.pl. neplodná půda 72 137342
ostat.pl. ostat.komunikace 62 131605
ostat.pl. pohřeb. 1 2263
ostat.pl. silnice 10 65479
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1345
ostat.pl. zeleň 6 7705
Celkem KN 729 4382977
Par. DKM 729 4382977
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 66
č.p. jiná st. 6
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 6
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 3
Celkem BUD 143
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 4
Celkem JED 12
LV 207
spoluvlastník 305

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.12.2019
DKM-KPÚ 27.07.2013 1:1000 31.07.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1838 19.12.2019


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 06.06.2020 04:46

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.