k.ú.: 660299 - Jindice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534340 - Rašovice NUTS5 CZ0205534340
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 155 3207974
zahrada 106 73985
ovoc. sad 2 3755
travní p. 91 309467
lesní poz 13 284120
vodní pl. nádrž umělá 2 2427
vodní pl. rybník 1 1483
vodní pl. tok přirozený 1 267
vodní pl. tok umělý 8 18025
vodní pl. zamokřená pl. 4 23002
zast. pl. společný dvůr 6 3044
zast. pl. zbořeniště 2 2366
zast. pl. 135 74731
ostat.pl. jiná plocha 39 12180
ostat.pl. manipulační pl. 22 24012
ostat.pl. neplodná půda 76 137765
ostat.pl. ostat.komunikace 71 133816
ostat.pl. pohřeb. 1 2169
ostat.pl. silnice 10 67596
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 944
ostat.pl. zeleň 2 550
Celkem KN 748 4383678
Par. DKM 416 4189011
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 67
č.p. jiná st. 6
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 17
č.p. rod.rekr 7
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 3
Celkem BUD 135
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 4
Celkem JED 12
LV 205
spoluvlastník 303

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 27.07.2013 1:1000 31.07.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2019.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 19.07.2019 21:39

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.