k.ú.: 660281 - Jince - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540404 - Jince NUTS5 CZ020B540404
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 242 1338325
zahrada mez, stráň 2 573
zahrada 593 459067
ovoc. sad 10 15319
travní p. 271 640131
lesní poz 31 895987
vodní pl. nádrž umělá 9 3160
vodní pl. rybník 19 42843
vodní pl. tok přirozený 103 98032
vodní pl. tok umělý 22 13357
vodní pl. zamokřená pl. 3 9986
zast. pl. zbořeniště 5 1381
zast. pl. 733 178659
ostat.pl. dráha 42 80518
ostat.pl. jiná plocha 212 141031
ostat.pl. manipulační pl. 71 73983
ostat.pl. neplodná půda 147 91541
ostat.pl. ostat.komunikace 293 150751
ostat.pl. pohřeb. 2 3842
ostat.pl. silnice 99 70972
ostat.pl. skládka 4 1200
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 37813
ostat.pl. zeleň 98 85910
Celkem KN 3022 4434381
Par. DKM 3022 4434381
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 49
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 18
č.p. rod.dům 353
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 113
bez čp/če jiná st. 87
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 720
byt.z. byt 472
byt.z. garáž 24
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 28
obč.z. rozest. 3
Celkem JED 530
LV 1189
spoluvlastník 2123

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 24.03.2005 1:1000 04.11.2004 *)
ZMVM 1:1000 01.07.1989 04.11.2004 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1839 01.07.1989 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 05.06.2020 02:49

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.