k.ú.: 660281 - Jince - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540404 - Jince NUTS5 CZ020B540404
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 295 1408959
zahrada 538 366521
ovoc. sad 19 43146
travní p. 283 636090
lesní poz 31 895987
vodní pl. nádrž umělá 9 3160
vodní pl. rybník 19 42843
vodní pl. tok přirozený 104 98032
vodní pl. tok umělý 22 13357
vodní pl. zamokřená pl. 3 9986
zast. pl. zbořeniště 5 1381
zast. pl. 720 176986
ostat.pl. dráha 42 80518
ostat.pl. jiná plocha 211 140672
ostat.pl. manipulační pl. 73 71463
ostat.pl. neplodná půda 160 97148
ostat.pl. ostat.komunikace 294 150766
ostat.pl. pohřeb. 2 3842
ostat.pl. silnice 99 70972
ostat.pl. skládka 4 1200
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 37813
ostat.pl. zeleň 99 83547
Celkem KN 3043 4434389
Par. DKM 3043 4434389
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 47
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 18
č.p. rod.dům 349
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 106
bez čp/če jiná st. 77
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 3
vod.dílo jez 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 700
byt.z. byt 472
byt.z. garáž 24
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. rozest. 29
Celkem JED 527
LV 1173
spoluvlastník 2080

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 24.03.2005 1:1000 04.11.2004 *)
ZMVM 1:1000 01.07.1989 04.11.2004 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1839 01.07.1989 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 16.07.2019 00:41

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.