k.ú.: 660272 - Jinačovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583171 - Jinačovice NUTS5 CZ0643583171
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6209 - Kuřim
Pověřený obecní úřad 62091 - Kuřim

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 461 1879879
zahrada 378 208408
ovoc. sad 6 27963
travní p. 71 63881
lesní poz les s budovou 12 961
lesní poz 174 3231859
vodní pl. tok přirozený 16 14606
zast. pl. společný dvůr 4 375
zast. pl. zbořeniště 4 855
zast. pl. 377 108139
ostat.pl. jiná plocha 113 84975
ostat.pl. manipulační pl. 42 51668
ostat.pl. neplodná půda 114 61956
ostat.pl. ostat.komunikace 160 128397
ostat.pl. silnice 2 27644
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 4187
ostat.pl. zeleň 17 42129
Celkem KN 1955 5937882
Par. DKM 1955 5937882
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 115
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 149
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.e. garáž 10
č.e. jiná st. 5
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 2
č.e. tech.vyb 2
č.e. víceúčel 1
č.e. výroba 7
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 2
Celkem BUD 379
obč.z. byt 6
obč.z. garáž 2
Celkem JED 8
LV 529
spoluvlastník 750

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 09.07.2014 1:1000 15.07.2014 *)
DKM 1:1000 11.06.2013
THM-V 1:2000 01.04.1974 15.07.2014 1:1000,1:2000
S-SK ŠS 1:2880 1826 31.03.1974


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 30.09.2020 18:32

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička