k.ú.: 660256 - Trhonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595772 - Jimramov NUTS5 CZ0635595772
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 179 2020081
zahrada 146 125880
travní p. 198 713306
lesní poz 132 1259055
vodní pl. nádrž umělá 3 1588
vodní pl. tok přirozený 15 12165
zast. pl. zbořeniště 8 727
zast. pl. 226 66432
ostat.pl. jiná plocha 92 92677
ostat.pl. manipulační pl. 21 36137
ostat.pl. neplodná půda 94 63799
ostat.pl. ostat.komunikace 225 139521
ostat.pl. silnice 23 56431
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1939
ostat.pl. zeleň 1 581
Celkem KN 1364 4590319
Par. KMD 1364 4590319
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 92
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 8
č.e. garáž 2
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 37
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 20
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 218
byt.z. byt 26
Celkem JED 26
LV 244
spoluvlastník 364

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.10.2017
S-SK GS 1:2880 1839 26.10.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 26.08.2019 08:27

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.