k.ú.: 660248 - Sedliště u Jimramova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595772 - Jimramov NUTS5 CZ0635595772
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 93 1580615
zahrada 80 32157
ovoc. sad 6 18109
travní p. 148 960799
lesní poz 220 1393652
vodní pl. tok přirozený 11 8597
vodní pl. tok umělý 4 1882
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 175
zast. pl. zbořeniště 6 503
zast. pl. 89 33293
ostat.pl. jiná plocha 87 105597
ostat.pl. manipulační pl. 24 23518
ostat.pl. neplodná půda 181 120698
ostat.pl. ostat.komunikace 90 80124
ostat.pl. silnice 42 59709
Celkem KN 1082 4419428
Par. KMD 1082 4419428
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. rod.dům 17
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 7
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 80
LV 108
spoluvlastník 157

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.10.2017
S-SK GS 1:2880 1839 26.10.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 24.07.2019 07:24

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.