k.ú.: 660248 - Sedliště u Jimramova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595772 - Jimramov NUTS5 CZ0635595772
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 93 1580615
zahrada 80 32157
ovoc. sad 6 18109
travní p. 148 960799
lesní poz 220 1393652
vodní pl. tok přirozený 11 8597
vodní pl. tok umělý 4 1882
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 175
zast. pl. zbořeniště 6 503
zast. pl. 89 33019
ostat.pl. jiná plocha 90 105914
ostat.pl. manipulační pl. 24 23518
ostat.pl. neplodná půda 181 120698
ostat.pl. ostat.komunikace 90 80081
ostat.pl. silnice 42 59709
Celkem KN 1085 4419428
Par. KMD 1085 4419428
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. rod.dům 17
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 7
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 81
LV 108
spoluvlastník 156

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.10.2017
S-SK GS 1:2880 1839 26.10.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 05.06.2020 15:13

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.