k.ú.: 660230 - Jimramov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595772 - Jimramov NUTS5 CZ0635595772
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 253 1676957
zahrada skleník-pařeniš. 8 2563
zahrada 315 158170
travní p. 458 1783963
lesní poz les s budovou 2 71
lesní poz 437 3276382
vodní pl. nádrž umělá 1 27691
vodní pl. rybník 6 37149
vodní pl. tok přirozený 20 126685
vodní pl. tok umělý 1 398
vodní pl. zamokřená pl. 6 8395
zast. pl. společný dvůr 2 230
zast. pl. zbořeniště 14 2103
zast. pl. 423 120707
ostat.pl. jiná plocha 212 130369
ostat.pl. manipulační pl. 36 25734
ostat.pl. neplodná půda 210 145430
ostat.pl. ostat.komunikace 156 135823
ostat.pl. pohřeb. 1 2125
ostat.pl. silnice 87 123005
ostat.pl. skládka 5 10250
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 23819
ostat.pl. zeleň 7 15048
Celkem KN 2670 7833067
Par. KMD 2670 7833067
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 297
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 6
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 4
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 418
LV 517
spoluvlastník 724

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2017
S-SK ŠS 1:2880 1835 11.12.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 17.08.2019 23:05

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.