k.ú.: 660183 - Trnová u Jíloviště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 598313 - Trnová NUTS5 CZ020A598313
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21055 - Mníšek pod Brdy

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 241 1382216
zahrada 445 484015
ovoc. sad 5 53435
travní p. 14 46741
lesní poz 17 2021029
vodní pl. nádrž umělá 4 3813
vodní pl. tok přirozený 4 952
zast. pl. zbořeniště 1 6
zast. pl. 370 62090
ostat.pl. dráha 1 7031
ostat.pl. jiná plocha 28 18957
ostat.pl. manipulační pl. 10 25946
ostat.pl. neplodná půda 7 2827
ostat.pl. ostat.komunikace 83 119988
ostat.pl. pohřeb. 1 519
ostat.pl. silnice 4 16540
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2153
ostat.pl. zeleň 4 7046
Celkem KN 1242 4255304
Par. KMD 1242 4255304
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 180
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 113
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 7
Celkem BUD 356
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 446
spoluvlastník 537

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.01.2010
S-SK GS 1:2880 1840 08.01.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 20.05.2019 00:48

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.