k.ú.: 660175 - Jíloviště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539341 - Jíloviště NUTS5 CZ020A539341
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21055 - Mníšek pod Brdy

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 661
orná půda skleník-pařeniš. 1 195
orná půda 167 938771
zahrada 413 308076
ovoc. sad 7 25801
travní p. 69 156314
lesní poz les s budovou 41 1467
lesní poz 175 11662017
vodní pl. tok přirozený 3 38315
zast. pl. zbořeniště 3 322
zast. pl. 507 89596
ostat.pl. jiná plocha 103 109501
ostat.pl. manipulační pl. 28 50438
ostat.pl. neplodná půda 11 45699
ostat.pl. ostat.komunikace 171 405456
ostat.pl. pohřeb. 1 2406
ostat.pl. silnice 7 52396
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 11140
ostat.pl. zeleň 42 106754
Celkem KN 1758 14005325
Par. KMD 1758 14005325
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 233
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 141
bez čp/če garáž 42
bez čp/če jiná st. 52
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 526
byt.z. byt 38
byt.z. garáž 2
obč.z. byt 2
Celkem JED 42
LV 557
spoluvlastník 766

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.10.2014
S-SK GS 1:2880 1840 08.10.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 22.09.2020 16:30

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička