k.ú.: 660175 - Jíloviště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539341 - Jíloviště NUTS5 CZ020A539341
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21055 - Mníšek pod Brdy

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 195
orná půda 244 986597
zahrada 382 269197
ovoc. sad 8 37864
travní p. 75 159175
lesní poz les s budovou 41 1467
lesní poz 186 11661646
vodní pl. nádrž umělá 2 356
vodní pl. tok přirozený 3 38315
zast. pl. zbořeniště 3 322
zast. pl. 504 89091
ostat.pl. jiná plocha 94 106513
ostat.pl. manipulační pl. 25 50996
ostat.pl. neplodná půda 13 45732
ostat.pl. ostat.komunikace 172 403082
ostat.pl. pohřeb. 1 2406
ostat.pl. silnice 7 52385
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 9864
ostat.pl. zeleň 42 90073
Celkem KN 1810 14005276
Par. KMD 1810 14005276
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 95
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 142
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 143
bez čp/če garáž 38
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 505
byt.z. byt 38
byt.z. garáž 2
obč.z. byt 2
Celkem JED 42
LV 560
spoluvlastník 768

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.10.2014
S-SK GS 1:2880 1840 08.10.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 21.05.2019 12:58

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.