k.ú.: 660167 - Jílovice u Českého Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 576352 - Jílovice NUTS5 CZ0521576352
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52055 - Třebechovice pod Orebem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 464 2550365
zahrada 127 97419
ovoc. sad 3 15272
travní p. 115 142022
lesní poz 43 558013
vodní pl. nádrž přírodní 7 8132
vodní pl. nádrž umělá 2 1108
vodní pl. tok přirozený 29 8283
vodní pl. tok umělý 4 838
zast. pl. společný dvůr 3 1271
zast. pl. zbořeniště 4 553
zast. pl. 154 94914
ostat.pl. jiná plocha 48 15577
ostat.pl. manipulační pl. 42 34303
ostat.pl. neplodná půda 15 13820
ostat.pl. ostat.komunikace 122 57980
ostat.pl. silnice 8 49457
ostat.pl. zeleň 1 343
Celkem KN 1191 3649670
Par. KMD 1191 3649670
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 27
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 66
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 151
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 225
spoluvlastník 326

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.01.2013
S-SK GS 1:2880 1840 14.01.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 24.08.2019 17:57

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.