k.ú.: 660132 - Jílovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599352 - Fulnek NUTS5 CZ0804599352
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8116 - Odry
Pověřený obecní úřad 81162 - Fulnek

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 152 947501
zahrada 63 47072
travní p. 206 801501
lesní poz 235 900874
vodní pl. nádrž umělá 1 115
vodní pl. tok přirozený 6 10044
vodní pl. tok umělý 43 9711
zast. pl. společný dvůr 4 1269
zast. pl. zbořeniště 5 1016
zast. pl. 49 25770
ostat.pl. jiná plocha 72 68526
ostat.pl. manipulační pl. 7 3851
ostat.pl. neplodná půda 9 3736
ostat.pl. ostat.komunikace 96 76065
ostat.pl. pohřeb. 1 617
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1123
Celkem KN 951 2898791
Par. DKM 15 17186
Par. KMD 936 2881605
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 6
č.p. zem.used 8
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 49
LV 74
spoluvlastník 102

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 24.04.2014
KMD 1:1000 24.06.2009
S-SK ŠS 1:2880 1836 24.06.2009 reprodukce otisku mapy z r. 1874


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 29.09.2020 06:40

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička