k.ú.: 660094 - Jílové u Prahy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539333 - Jílové u Prahy NUTS5 CZ020A539333
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21054 - Jílové u Prahy

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 928 4103868
zahrada 1726 1116859
ovoc. sad 67 186514
travní p. 494 1251588
lesní poz les s budovou 45 2111
lesní poz 244 2273312
vodní pl. nádrž umělá 10 18789
vodní pl. tok přirozený 39 37853
vodní pl. tok umělý 16 5851
vodní pl. zamokřená pl. 2 2158
zast. pl. společný dvůr 5 1024
zast. pl. zbořeniště 28 13306
zast. pl. 2047 384005
ostat.pl. dráha 9 46353
ostat.pl. jiná plocha 495 479366
ostat.pl. manipulační pl. 155 230597
ostat.pl. neplodná půda 260 257169
ostat.pl. ostat.komunikace 493 426385
ostat.pl. pohřeb. 2 7758
ostat.pl. silnice 28 140947
ostat.pl. skládka 12 33561
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 108 98036
ostat.pl. zeleň 60 60758
Celkem KN 7273 11178168
Par. KMD 7273 11178168
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 395
č.p. byt.dům 34
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 34
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 509
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 9
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 5
č.e. jiná st. 38
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 597
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 100
bez čp/če jiná st. 167
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 19
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 36
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 23
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 7
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 2042
byt.z. byt 512
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 10
byt.z. j.nebyt 42
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 16
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 587
LV 2717
spoluvlastník 4390

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.05.2010
S-SK GS 1:2880 1841 28.05.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 21.05.2019 13:02

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.