k.ú.: 660051 - Martiněves u Děčína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562564 - Jílové NUTS5 CZ0421562564
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 78 585493
zahrada 306 230816
ovoc. sad 6 20651
travní p. 215 560002
lesní poz 67 952339
vodní pl. nádrž přírodní 4 11653
vodní pl. rybník 1 137
vodní pl. tok přirozený 25 50539
vodní pl. tok umělý 5 488
zast. pl. zbořeniště 26 4043
zast. pl. 353 85961
ostat.pl. dráha 1 142555
ostat.pl. jiná plocha 121 164675
ostat.pl. manipulační pl. 28 35285
ostat.pl. neplodná půda 41 50444
ostat.pl. ostat.komunikace 131 89617
ostat.pl. silnice 6 39867
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 35188
ostat.pl. zeleň 5 780
Celkem KN 1430 3060533
Par. DKM 1430 3060533
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. byt.dům 12
č.p. garáž 47
č.p. jiná st. 13
č.p. obč.vyb 4
č.p. prům.obj 7
č.p. rod.dům 155
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 6
č.e. garáž 16
č.e. jiná st. 20
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 6
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 351
byt.z. byt 92
Celkem JED 92
LV 448
spoluvlastník 642

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.11.2005
ZMVM 1:2000 01.11.1981 14.11.2005 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 22.07.2019 05:51

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.