k.ú.: 660051 - Martiněves u Děčína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562564 - Jílové NUTS5 CZ0421562564
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 78 585492
zahrada 306 230816
ovoc. sad 5 14983
travní p. 216 565534
lesní poz 67 952339
vodní pl. nádrž přírodní 4 11653
vodní pl. rybník 1 137
vodní pl. tok přirozený 26 50578
vodní pl. tok umělý 5 488
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 26
zast. pl. zbořeniště 25 4009
zast. pl. 355 86127
ostat.pl. dráha 1 142555
ostat.pl. jiná plocha 122 164594
ostat.pl. manipulační pl. 28 35285
ostat.pl. neplodná půda 41 50444
ostat.pl. ostat.komunikace 133 89644
ostat.pl. silnice 6 39860
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 35188
ostat.pl. zeleň 5 780
Celkem KN 1436 3060532
Par. DKM 1436 3060532
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. byt.dům 12
č.p. garáž 47
č.p. jiná st. 13
č.p. obč.vyb 4
č.p. prům.obj 7
č.p. rod.dům 156
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 6
č.e. garáž 16
č.e. jiná st. 21
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 6
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 353
byt.z. byt 92
Celkem JED 92
LV 451
spoluvlastník 682

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.11.2005
ZMVM 1:2000 01.11.1981 14.11.2005 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 06.06.2020 23:23

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.