k.ú.: 660043 - Jílové u Děčína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562564 - Jílové NUTS5 CZ0421562564
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 168 2706072
zahrada 757 584763
ovoc. sad 19 114712
travní p. 557 2621431
lesní poz 163 3768478
vodní pl. nádrž přírodní 4 8641
vodní pl. tok přirozený 16 25989
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 73
vodní pl. zamokřená pl. 1 3134
zast. pl. zbořeniště 48 9819
zast. pl. 888 177464
ostat.pl. dráha 1 74168
ostat.pl. jiná plocha 188 140067
ostat.pl. manipulační pl. 37 28681
ostat.pl. neplodná půda 194 456583
ostat.pl. ostat.komunikace 276 314836
ostat.pl. pohřeb. 2 5877
ostat.pl. silnice 29 50899
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 17452
ostat.pl. zeleň 24 67892
Celkem KN 3381 11177031
Par. DKM 3381 11177031
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 305
č.p. byt.dům 37
č.p. garáž 6
č.p. jiná st. 14
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 170
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 140
č.e. jiná st. 9
č.e. rod.rekr 46
č.e. zem.used 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 42
bez čp/če jiná st. 60
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 4
Celkem BUD 882
byt.z. byt 924
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 3
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 9
Celkem JED 941
LV 1658
spoluvlastník 2761

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.10.2006
ZMVM 1:2000 01.11.1981 02.10.2006 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 21.07.2019 19:50

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.