k.ú.: 660043 - Jílové u Děčína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562564 - Jílové NUTS5 CZ0421562564
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 168 2705750
zahrada 765 584792
ovoc. sad 19 114712
travní p. 558 2621407
lesní poz 163 3768478
vodní pl. nádrž přírodní 4 8641
vodní pl. tok přirozený 31 25988
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 73
vodní pl. zamokřená pl. 1 3134
zast. pl. zbořeniště 48 9819
zast. pl. 887 176147
ostat.pl. dráha 1 74168
ostat.pl. jiná plocha 191 141561
ostat.pl. manipulační pl. 37 28681
ostat.pl. neplodná půda 195 456583
ostat.pl. ostat.komunikace 279 314982
ostat.pl. pohřeb. 2 5877
ostat.pl. silnice 29 50899
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 17452
ostat.pl. zeleň 24 67892
Celkem KN 3411 11177036
Par. DKM 3411 11177036
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 283
č.p. byt.dům 37
č.p. garáž 6
č.p. jiná st. 14
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 189
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 140
č.e. jiná st. 10
č.e. rod.rekr 45
č.e. zem.used 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 42
bez čp/če jiná st. 61
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 4
Celkem BUD 881
byt.z. byt 924
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 3
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 9
Celkem JED 941
LV 1671
spoluvlastník 2786

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.10.2006
ZMVM 1:2000 01.11.1981 02.10.2006 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 01.06.2020 18:26

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.