k.ú.: 660019 - Jilemník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568414 - Havlíčkův Brod NUTS5 CZ0631568414
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 147 1588564
zahrada 39 23177
travní p. 180 553805
lesní poz les s budovou 1 35
lesní poz 74 591913
vodní pl. nádrž umělá 2 2902
vodní pl. rybník 3 7134
zast. pl. zbořeniště 1 493
zast. pl. 52 18639
ostat.pl. jiná plocha 20 4803
ostat.pl. manipulační pl. 10 12351
ostat.pl. neplodná půda 51 30476
ostat.pl. ostat.komunikace 66 63464
ostat.pl. silnice 1 24111
Celkem KN 647 2921867
Par. KMD 647 2921867
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 20
č.p. zem.stav 10
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 50
LV 68
spoluvlastník 93

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.09.2011
S-SK GS 1:2880 1838 13.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.07.2019 21:08

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.