k.ú.: 660019 - Jilemník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568414 - Havlíčkův Brod NUTS5 CZ0631568414
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 147 1588564
zahrada 39 23177
travní p. 180 553805
lesní poz les s budovou 1 35
lesní poz 74 591913
vodní pl. nádrž umělá 2 2902
vodní pl. rybník 3 7134
zast. pl. zbořeniště 1 493
zast. pl. 52 19038
ostat.pl. jiná plocha 20 4592
ostat.pl. manipulační pl. 10 12351
ostat.pl. neplodná půda 51 30476
ostat.pl. ostat.komunikace 66 63277
ostat.pl. silnice 1 24111
Celkem KN 647 2921868
Par. KMD 647 2921868
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 20
č.p. zem.stav 10
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 50
LV 70
spoluvlastník 96

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.09.2011
S-SK GS 1:2880 1838 13.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 06.06.2020 04:10

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.