k.ú.: 659932 - Jíkev - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537250 - Jíkev NUTS5 CZ0208537250
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1225 8329822
zahrada 143 87266
ovoc. sad 4 20031
travní p. 49 93881
lesní poz 1 15624
vodní pl. nádrž umělá 7 7777
vodní pl. tok přirozený 3 16884
vodní pl. tok umělý 49 43446
vodní pl. zamokřená pl. 7 17198
zast. pl. zbořeniště 6 2087
zast. pl. 230 151870
ostat.pl. dráha 1 531
ostat.pl. jiná plocha 79 96416
ostat.pl. manipulační pl. 45 67658
ostat.pl. neplodná půda 28 24215
ostat.pl. ostat.komunikace 121 108800
ostat.pl. pohřeb. 1 2255
ostat.pl. silnice 5 77226
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 13322
ostat.pl. zeleň 10 7581
Celkem KN 2018 9183890
Par. KMD 2018 9183890
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 133
č.p. rod.rekr 7
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 229
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 379
spoluvlastník 632

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.08.2011
S-SK GS 1842 19.08.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 06.06.2020 04:46

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.