k.ú.: 659932 - Jíkev - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537250 - Jíkev NUTS5 CZ0208537250
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1225 8329822
zahrada 142 87482
ovoc. sad 4 20031
travní p. 48 93881
lesní poz 1 15624
vodní pl. nádrž umělá 7 7777
vodní pl. tok přirozený 3 16884
vodní pl. tok umělý 49 43446
vodní pl. zamokřená pl. 7 17198
zast. pl. zbořeniště 6 2087
zast. pl. 229 151797
ostat.pl. dráha 1 531
ostat.pl. jiná plocha 78 96273
ostat.pl. manipulační pl. 45 67658
ostat.pl. neplodná půda 28 24215
ostat.pl. ostat.komunikace 121 108800
ostat.pl. pohřeb. 1 2255
ostat.pl. silnice 5 77226
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 13322
ostat.pl. zeleň 10 7581
Celkem KN 2014 9183890
Par. KMD 2014 9183890
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 132
č.p. rod.rekr 7
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 228
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 377
spoluvlastník 631

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.08.2011
S-SK GS 1842 19.08.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 19.07.2019 21:38

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.