k.ú.: 659673 - Jihlava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586846 - Jihlava NUTS5 CZ0632586846
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 2515
orná půda 827 2501949
zahrada skleník-pařeniš. 3 3732
zahrada 2946 1071933
ovoc. sad 1 9793
travní p. 325 579553
lesní poz 31 217456
vodní pl. nádrž umělá 3 2418
vodní pl. rybník 10 66231
vodní pl. tok přirozený 56 165921
vodní pl. tok umělý 6 1236
zast. pl. společný dvůr 51 12548
zast. pl. zbořeniště 48 5853
zast. pl. 8486 1927848
ostat.pl. dráha 66 343256
ostat.pl. jiná plocha 2061 1178905
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 7581
ostat.pl. manipulační pl. 833 1160876
ostat.pl. neplodná půda 139 84399
ostat.pl. ost.dopravní pl. 18 21730
ostat.pl. ostat.komunikace 2139 1539719
ostat.pl. pohřeb. 6 147979
ostat.pl. silnice 152 316409
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 103 260277
ostat.pl. zeleň 1557 1499976
Celkem KN 19869 13130093
Par. DKM 19869 13130093
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 32
č.p. bydlení 1372
č.p. byt.dům 765
č.p. doprava 9
č.p. garáž 13
č.p. jiná st. 117
č.p. obchod 13
č.p. obč.vyb 185
č.p. obč.vyb. 53
č.p. prům.obj 23
č.p. rod.dům 1093
č.p. tech.vyb 22
č.p. ubyt.zař 17
č.p. víceúčel 39
č.p. výroba 9
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 3020
č.e. jiná st. 13
č.e. rod.rekr 273
č.e. zem.stav 2
bez čp/če adminis. 11
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 30
bez čp/če garáž 241
bez čp/če jiná st. 368
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 103
bez čp/če obč.vyb. 18
bez čp/če prům.obj 49
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 225
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 6
bez čp/če výroba 36
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 15
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo jez 3
Celkem BUD 8210
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 13717
byt.z. dílna 39
byt.z. garáž 606
byt.z. j.nebyt 351
byt.z. rozest. 16
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 421
obč.z. dílna 4
obč.z. garáž 35
obč.z. j.nebyt 166
obč.z. rozest. 32
Celkem JED 15390
LV 20324
spoluvlastník 39344

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.10.2010
Ins. A 1:1000 01.01.1950 26.10.2010 přesný datum nezjištěn


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 30.09.2020 05:26

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička