k.ú.: 659525 - Ježovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 541753 - Ježovy NUTS5 CZ0322541753
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 616 2764769
zahrada 118 81117
ovoc. sad 7 23010
travní p. 192 423677
lesní poz 61 2492078
vodní pl. nádrž umělá 1 943
vodní pl. rybník 1 25862
vodní pl. tok přirozený 61 25524
vodní pl. tok umělý 2 227
vodní pl. zamokřená pl. 3 11432
zast. pl. společný dvůr 2 74
zast. pl. 105 61953
ostat.pl. jiná plocha 26 27712
ostat.pl. manipulační pl. 12 14225
ostat.pl. neplodná půda 45 40891
ostat.pl. ostat.komunikace 71 92813
ostat.pl. silnice 3 25152
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3931
ostat.pl. zeleň 6 205
Celkem KN 1335 6115595
Par. DKM 1335 6115595
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 57
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 10
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 104
byt.z. byt 3
byt.z. garáž 1
Celkem JED 4
LV 153
spoluvlastník 246

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.02.1996
S-SK GS 1:2880 1837 01.02.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 21.08.2019 16:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.