k.ú.: 659517 - Chlumská - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 541753 - Ježovy NUTS5 CZ0322541753
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 113 337411
zahrada 28 31738
ovoc. sad 1 4813
travní p. 231 859656
lesní poz 166 639235
vodní pl. nádrž umělá 1 428
zast. pl. 26 16066
ostat.pl. jiná plocha 7 1734
ostat.pl. manipulační pl. 7 1715
ostat.pl. neplodná půda 28 24260
ostat.pl. ostat.komunikace 175 59083
ostat.pl. silnice 34 15925
ostat.pl. zeleň 1 442
Celkem KN 818 1992506
Par. DKM 818 1992506
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 26
LV 38
spoluvlastník 47

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.12.1994
S-SK GS 1:2880 1837 19.12.1994


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.05.2019 05:06

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.