k.ú.: 659487 - Ježkovice na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593125 - Ježkovice NUTS5 CZ0646593125
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62193 - Vyškov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 430 2291880
zahrada 298 169486
ovoc. sad 17 58904
travní p. 189 347635
lesní poz les s budovou 1 78
lesní poz 86 8262618
vodní pl. nádrž přírodní 5 9332
vodní pl. nádrž umělá 1 88546
vodní pl. tok přirozený 62 20810
vodní pl. tok umělý 15 2066
vodní pl. zamokřená pl. 2 257
zast. pl. zbořeniště 12 1268
zast. pl. 253 72972
ostat.pl. jiná plocha 63 76610
ostat.pl. manipulační pl. 12 29831
ostat.pl. neplodná půda 42 25690
ostat.pl. ostat.komunikace 144 115323
ostat.pl. pohřeb. 1 1911
ostat.pl. silnice 6 88558
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 15549
ostat.pl. zeleň 24 4738
Celkem KN 1670 11684062
Par. KMD 1670 11684062
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 87
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 84
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 244
LV 314
spoluvlastník 485

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.12.2017
KM-D 1:1000 05.10.2000 06.12.2017 zavedení KMD
S-SK ŠS 1:2880 1826 05.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 29.09.2020 16:13

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička