k.ú.: 659355 - Jevišovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594202 - Jevišovice NUTS5 CZ0647594202
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 808 5497870
zahrada 398 219610
ovoc. sad 30 74661
travní p. 140 202625
lesní poz les s budovou 2 32
lesní poz 132 434105
vodní pl. nádrž přírodní 1 3276
vodní pl. nádrž umělá 18 75117
vodní pl. tok přirozený 47 66232
vodní pl. tok umělý 1 989
zast. pl. společný dvůr 2 168
zast. pl. zbořeniště 11 2456
zast. pl. 831 199700
ostat.pl. jiná plocha 114 51632
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 180
ostat.pl. manipulační pl. 112 112694
ostat.pl. neplodná půda 115 117623
ostat.pl. ostat.komunikace 176 364335
ostat.pl. pohřeb. 2 10331
ostat.pl. silnice 22 61585
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 1396
ostat.pl. zeleň 49 367479
Celkem KN 3019 7864096
Par. DKM 948 6275266
Par. KMD 2071 1588830
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 349
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 17
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 65
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 67
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 91
bez čp/če jiná st. 58
bez čp/če obč.vyb 11
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 66
vod.dílo jez 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 806
byt.z. byt 58
byt.z. garáž 2
obč.z. byt 6
Celkem JED 66
LV 900
spoluvlastník 1225

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 05.07.2019 1:1000 05.07.2019 *) část extravilánu
KMD 1:1000 30.08.2012 přepracováním do S-JTSK, ještě zůstalo několik parc. ve ZE (geom. a polohově neurčené..., dořeší se poz. úpravami)
S-SK ŠS 1:2880 1824 30.08.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 30.09.2020 18:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička