k.ú.: 659339 - Jevíčko-předměstí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578193 - Jevíčko NUTS5 CZ0533578193
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53081 - Jevíčko

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1012 5689009
zahrada skleník-pařeniš. 1 310
zahrada 781 324848
ovoc. sad 56 214174
travní p. 300 764417
lesní poz les s budovou 7 200
lesní poz 767 3867920
vodní pl. nádrž umělá 2 9969
vodní pl. rybník 3 182818
vodní pl. tok přirozený 28 42509
vodní pl. tok umělý 11 53499
vodní pl. zamokřená pl. 1 357
zast. pl. společný dvůr 7 794
zast. pl. zbořeniště 23 6352
zast. pl. 1211 278825
ostat.pl. dráha 1 2315
ostat.pl. jiná plocha 338 219079
ostat.pl. manipulační pl. 102 100257
ostat.pl. neplodná půda 22 221387
ostat.pl. ostat.komunikace 329 391626
ostat.pl. pohřeb. 5 13554
ostat.pl. silnice 63 156084
ostat.pl. skládka 3 23866
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 16432
ostat.pl. zeleň 98 498563
Celkem KN 5182 13079164
Par. DKM 5182 13079164
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 242
č.p. byt.dům 21
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 10
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 309
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 90
bez čp/če bydlení 11
bez čp/če garáž 208
bez čp/če jiná st. 113
bez čp/če obč.vyb 23
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 14
bez čp/če rod.rekr 34
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 5
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 1165
byt.z. byt 137
byt.z. garáž 3
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 66
obč.z. garáž 24
Celkem JED 231
LV 1363
spoluvlastník 1970

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.03.2010
DKM 1:1000 01.10.2007
DKM-KPÚ 25.05.2004 1:1000 22.09.2004 *)
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.10.2007
S-SK ŠS 1:2880 1834 25.05.2004
S-SK ŠS 1:2880 1834 03.03.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 23.09.2020 15:37

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička