k.ú.: 659291 - Vysoká Lípa - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562556 - Jetřichovice NUTS5 CZ0421562556
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42022 - Česká Kamenice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 38 448716
zahrada 133 60588
travní p. 296 1068225
lesní poz les(ne hospodář) 150 11939501
lesní poz 51 1161907
vodní pl. nádrž přírodní 2 1181
vodní pl. nádrž umělá 2 1193
vodní pl. tok přirozený 6 29608
vodní pl. zamokřená pl. 1 866
zast. pl. zbořeniště 26 6066
zast. pl. 136 33979
ostat.pl. jiná plocha 33 68282
ostat.pl. manipulační pl. 4 7883
ostat.pl. neplodná půda 28 27875
ostat.pl. ostat.komunikace 78 41304
ostat.pl. pohřeb. 3 1815
ostat.pl. silnice 10 76927
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 13077
Celkem KN 1007 14988993
Par. KMD 1007 14988993
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 25
č.p. ubyt.zař 2
č.e. rod.rekr 23
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
Celkem BUD 135
LV 138
spoluvlastník 169

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.11.2011
KMD 1:1000 04.11.2011
S-SK GS 1:2880 1843 04.11.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 03.06.2020 23:50

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.