k.ú.: 659282 - Všemily - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562556 - Jetřichovice NUTS5 CZ0421562556
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42022 - Česká Kamenice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 40 435657
zahrada 88 33394
travní p. 309 1244424
lesní poz les s budovou 3 79
lesní poz les(ne hospodář) 24 554552
lesní poz 300 2200181
vodní pl. tok přirozený 19 49643
zast. pl. zbořeniště 27 5230
zast. pl. 158 37500
ostat.pl. jiná plocha 68 102556
ostat.pl. manipulační pl. 1 5960
ostat.pl. neplodná půda 60 48974
ostat.pl. ostat.komunikace 98 85617
ostat.pl. silnice 8 19945
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 50 37370
ostat.pl. zeleň 1 4193
Celkem KN 1254 4865275
Par. KMD 1254 4865275
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 70
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 159
LV 185
spoluvlastník 262

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.11.2011
KMD 1:1000 07.11.2011
S-SK GS 1:2880 1843 07.11.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 21.07.2019 20:15

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.