k.ú.: 659282 - Všemily - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562556 - Jetřichovice NUTS5 CZ0421562556
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42022 - Česká Kamenice

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 40 435657
zahrada 88 33394
travní p. 309 1244424
lesní poz les s budovou 3 79
lesní poz les(ne hospodář) 24 554552
lesní poz 300 2200181
vodní pl. tok přirozený 19 49643
zast. pl. zbořeniště 26 5216
zast. pl. 159 37514
ostat.pl. jiná plocha 71 102721
ostat.pl. manipulační pl. 1 5960
ostat.pl. neplodná půda 60 48974
ostat.pl. ostat.komunikace 97 85452
ostat.pl. silnice 8 19945
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 50 37370
ostat.pl. zeleň 1 4193
Celkem KN 1256 4865275
Par. KMD 1256 4865275
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 70
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 160
LV 185
spoluvlastník 259

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.11.2011
KMD 1:1000 07.11.2011
S-SK GS 1:2880 1843 07.11.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 01.06.2020 19:28

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.