k.ú.: 659282 - Všemily - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562556 - Jetřichovice NUTS5 CZ0421562556
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42022 - Česká Kamenice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 40 435657
zahrada 88 33394
travní p. 309 1244424
lesní poz les s budovou 3 79
lesní poz 324 2754733
vodní pl. tok přirozený 19 49643
zast. pl. zbořeniště 27 5230
zast. pl. 158 37500
ostat.pl. jiná plocha 67 102491
ostat.pl. manipulační pl. 1 5960
ostat.pl. neplodná půda 60 48974
ostat.pl. ostat.komunikace 98 85682
ostat.pl. silnice 8 19945
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 50 37370
ostat.pl. zeleň 1 4193
Celkem KN 1253 4865275
Par. KMD 1253 4865275
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 70
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 159
LV 185
spoluvlastník 262

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.11.2011
KMD 1:1000 07.11.2011
S-SK GS 1:2880 1843 07.11.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 21.05.2019 18:01

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.