k.ú.: 659258 - Jetřichovice u Děčína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562556 - Jetřichovice NUTS5 CZ0421562556
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42022 - Česká Kamenice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 19 260521
zahrada 110 58436
travní p. 251 876027
lesní poz les(ne hospodář) 174 12676929
lesní poz 115 1997249
vodní pl. nádrž přírodní 2 4439
vodní pl. nádrž umělá 2 14048
vodní pl. tok přirozený 15 33687
zast. pl. zbořeniště 48 3610
zast. pl. 323 53119
ostat.pl. jiná plocha 108 213483
ostat.pl. manipulační pl. 14 22015
ostat.pl. neplodná půda 24 26343
ostat.pl. ostat.komunikace 150 162646
ostat.pl. pohřeb. 3 1759
ostat.pl. silnice 11 69005
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 97 163969
Celkem KN 1466 16637285
Par. KMD 1466 16637285
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 77
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 2
č.e. jiná st. 23
č.e. rod.rekr 78
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 74
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 13
bez čp/če tech.vyb 4
Celkem BUD 322
LV 266
spoluvlastník 355

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.11.2011
KMD 1:1000 03.11.2011
S-SK GS 1:2880 1843 03.11.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 06.06.2020 22:21

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.