k.ú.: 659169 - Ješín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 533041 - Velvary NUTS5 CZ0203533041
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21242 - Velvary

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 528 4776870
zahrada 89 58965
ovoc. sad 1 4737
travní p. 12 34007
vodní pl. tok přirozený 33 29367
vodní pl. tok umělý 3 739
zast. pl. zbořeniště 5 1362
zast. pl. 108 51506
ostat.pl. jiná plocha 35 43571
ostat.pl. manipulační pl. 22 24567
ostat.pl. neplodná půda 33 28494
ostat.pl. ostat.komunikace 47 52151
ostat.pl. silnice 31 66403
ostat.pl. zeleň 3 2927
Celkem KN 950 5175666
Par. KMD 950 5175666
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 66
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 9
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 107
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 176
spoluvlastník 300

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.05.2016
S-SK GS 1:2880 1872 30.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 22.08.2019 13:45

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.