k.ú.: 659126 - Jestřebíčko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 536393 - Jestřebí NUTS5 CZ0715536393
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 94 555421
zahrada 79 52336
travní p. 104 340266
lesní poz 53 914634
vodní pl. nádrž přírodní 1 96
vodní pl. tok přirozený 4 2936
zast. pl. společný dvůr 2 299
zast. pl. zbořeniště 1 60
zast. pl. 131 32768
ostat.pl. jiná plocha 8 2389
ostat.pl. manipulační pl. 8 36540
ostat.pl. neplodná půda 36 24651
ostat.pl. ostat.komunikace 50 31636
ostat.pl. silnice 6 19769
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 27090
ostat.pl. zeleň 2 308
Celkem KN 585 2041199
Par. KMD 585 2041199
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 66
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 130
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 139
spoluvlastník 190

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.02.2016
KM-D 1:2000 10.10.2000 09.02.2016
S-SK ŠS 1:2880 1882 10.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.07.2019 07:14

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.