k.ú.: 659126 - Jestřebíčko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 536393 - Jestřebí NUTS5 CZ0715536393
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 104 555379
zahrada 80 52336
travní p. 105 340266
lesní poz 53 914634
vodní pl. nádrž přírodní 1 96
vodní pl. tok přirozený 4 2936
zast. pl. společný dvůr 1 149
zast. pl. zbořeniště 1 60
zast. pl. 131 32244
ostat.pl. jiná plocha 11 3105
ostat.pl. manipulační pl. 8 36540
ostat.pl. neplodná půda 36 24651
ostat.pl. ostat.komunikace 51 31636
ostat.pl. silnice 6 19769
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 27090
ostat.pl. zeleň 2 308
Celkem KN 600 2041199
Par. KMD 600 2041199
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 66
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 130
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 143
spoluvlastník 192

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.02.2016
KM-D 1:2000 10.10.2000 09.02.2016
S-SK ŠS 1:2880 1882 10.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 19.09.2020 04:25

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.