k.ú.: 659118 - Jestřebí u Zábřeha - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 536393 - Jestřebí NUTS5 CZ0715536393
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 272 1247691
zahrada 125 73028
travní p. 125 176868
lesní poz 272 860352
vodní pl. nádrž umělá 2 230
vodní pl. tok přirozený 3 334
zast. pl. společný dvůr 2 573
zast. pl. zbořeniště 3 621
zast. pl. 160 40387
ostat.pl. jiná plocha 31 10276
ostat.pl. manipulační pl. 5 2988
ostat.pl. neplodná půda 23 10694
ostat.pl. ostat.komunikace 45 39423
ostat.pl. silnice 5 25757
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 227
Celkem KN 1074 2489449
Par. KMD 1074 2489449
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 125
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 159
LV 213
spoluvlastník 250

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.03.2016
KM-D 1:2000 11.12.2000 31.03.2016
S-SK ŠS 1:2880 1882 11.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 20.08.2019 08:26

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.