k.ú.: 659100 - Sendraž - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 547727 - Sendraž NUTS5 CZ0523547727
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5211 - Nové Město nad Metují
Pověřený obecní úřad 52111 - Nové Město nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 530429
zahrada 48 37745
travní p. 151 615176
lesní poz 43 533461
vodní pl. zamokřená pl. 1 130
zast. pl. společný dvůr 1 672
zast. pl. zbořeniště 3 189
zast. pl. 65 32941
ostat.pl. jiná plocha 8 10052
ostat.pl. manipulační pl. 1 368
ostat.pl. neplodná půda 42 20234
ostat.pl. ostat.komunikace 58 40163
ostat.pl. silnice 2 19442
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 885
Celkem KN 495 1841887
Par. KMD 495 1841887
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 45
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 59
LV 109
spoluvlastník 215

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2010
S-SK GS 1:2880 1840 29.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 25.09.2020 06:24

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička