k.ú.: 659096 - Libchyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 547701 - Libchyně NUTS5 CZ0523547701
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5211 - Nové Město nad Metují
Pověřený obecní úřad 52111 - Nové Město nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 131 531919
zahrada 87 65001
ovoc. sad 2 10472
travní p. 109 169866
lesní poz 46 334130
vodní pl. nádrž umělá 1 159
vodní pl. tok přirozený 4 6405
vodní pl. zamokřená pl. 2 323
zast. pl. zbořeniště 2 382
zast. pl. 71 21761
ostat.pl. jiná plocha 12 5021
ostat.pl. neplodná půda 13 7735
ostat.pl. ostat.komunikace 46 28021
ostat.pl. silnice 6 9882
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1359
Celkem KN 534 1192436
Par. KMD 534 1192436
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
Celkem BUD 66
LV 108
spoluvlastník 145

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.11.2010
KM-D 1:2000 23.05.2001 10.11.2010
S-SK GS 1:2880 1840 23.05.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 23.09.2020 15:35

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička