k.ú.: 659070 - Újezd u Jestřebí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561665 - Jestřebí NUTS5 CZ0511561665
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 588476
zahrada 30 20896
ovoc. sad 13 427629
travní p. 64 400591
lesní poz plantáž dřevin 5 58379
lesní poz 49 334266
vodní pl. tok přirozený 1 1699
vodní pl. zamokřená pl. 9 4202
zast. pl. zbořeniště 8 1669
zast. pl. 36 22447
ostat.pl. jiná plocha 18 8667
ostat.pl. manipulační pl. 1 2117
ostat.pl. neplodná půda 50 59085
ostat.pl. ostat.komunikace 50 54724
ostat.pl. silnice 7 25058
ostat.pl. zeleň 2 168
Celkem KN 368 2010073
Par. KMD 368 2010073
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 36
LV 74
spoluvlastník 106

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2014
S-SK GS 1:2880 1843 30.06.2014 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 19.09.2020 04:41

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.