k.ú.: 659002 - Jestřabí u Fulneku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599352 - Fulnek NUTS5 CZ0804599352
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8116 - Odry
Pověřený obecní úřad 81162 - Fulnek

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 248 3443476
zahrada 88 85455
travní p. 101 169383
lesní poz 131 1405465
vodní pl. nádrž umělá 1 621
vodní pl. tok přirozený 1 2443
zast. pl. zbořeniště 5 2958
zast. pl. 75 36526
ostat.pl. jiná plocha 18 5243
ostat.pl. manipulační pl. 6 3128
ostat.pl. neplodná půda 39 53105
ostat.pl. ostat.komunikace 66 79139
ostat.pl. pohřeb. 1 756
ostat.pl. silnice 2 38322
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6676
ostat.pl. zeleň 3 646
Celkem KN 787 5333342
Par. DKM 787 5333342
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 29
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 2
Celkem BUD 74
LV 110
spoluvlastník 141

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.02.1995 nové mapování v r. 1994
S-SK ŠS 1:2880 1833 20.02.1995


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 21.05.2019 13:00

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.