k.ú.: 658995 - Kochavec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 556980 - Rokytnice NUTS5 CZ0724556980
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72091 - Brumov-Bylnice

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 72 321250
zahrada 27 26160
ovoc. sad 4 7345
travní p. 208 753951
lesní poz 87 431027
vodní pl. tok přirozený 6 8249
zast. pl. zbořeniště 1 777
zast. pl. 55 16251
ostat.pl. dráha 1 603
ostat.pl. jiná plocha 4 2545
ostat.pl. manipulační pl. 13 16984
ostat.pl. neplodná půda 25 16470
ostat.pl. ostat.komunikace 45 45882
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4037
ostat.pl. zeleň 3 307
Celkem KN 554 1651838
Par. KMD 554 1651838
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 9
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 54
LV 94
spoluvlastník 320

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.06.2017
KM-D 1:2000 25.06.2001 21.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1824 25.06.2001 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 09.12.2019 16:29

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.