k.ú.: 658979 - Jesenný - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577171 - Jesenný NUTS5 CZ0514577171
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51072 - Semily

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 467 2450044
zahrada 253 183785
ovoc. sad školka 4 4079
ovoc. sad 13 37913
travní p. 632 1162890
lesní poz 481 3045331
vodní pl. nádrž umělá 2 1186
vodní pl. tok přirozený 46 121369
vodní pl. tok umělý 9 8212
vodní pl. vod.pl.s budovou 3 54
vodní pl. zamokřená pl. 1 29
zast. pl. společný dvůr 9 3614
zast. pl. zbořeniště 35 8350
zast. pl. 436 93540
ostat.pl. dobývací prost. 3 6579
ostat.pl. dráha 1 71849
ostat.pl. jiná plocha 69 72116
ostat.pl. manipulační pl. 112 102604
ostat.pl. neplodná půda 158 92463
ostat.pl. ostat.komunikace 238 239700
ostat.pl. pohřeb. 1 2724
ostat.pl. silnice 16 119200
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9744
Celkem KN 2991 7837375
Par. KMD 2991 7837375
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 183
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 9
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 46
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 8
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 29
bez čp/če zem.used 13
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 421
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 470
spoluvlastník 746

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2016
S-SK GS 1:2880 1842 30.03.2016 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 25.09.2020 06:40

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička