k.ú.: 658952 - Jeseník nad Odrou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599468 - Jeseník nad Odrou NUTS5 CZ0804599468
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 559 7859464
zahrada 463 391109
travní p. 166 725659
lesní poz 62 304056
vodní pl. rybník 4 146189
vodní pl. tok přirozený 3 89908
vodní pl. tok umělý 22 70764
vodní pl. zamokřená pl. 3 5145
zast. pl. společný dvůr 6 2273
zast. pl. zbořeniště 3 1339
zast. pl. 458 227434
ostat.pl. dráha 30 157414
ostat.pl. jiná plocha 230 158460
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 272
ostat.pl. manipulační pl. 37 139192
ostat.pl. neplodná půda 92 94197
ostat.pl. ostat.komunikace 217 162687
ostat.pl. pohřeb. 1 7936
ostat.pl. silnice 14 90311
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 25868
ostat.pl. zeleň 19 36392
Celkem KN 2397 10696069
Par. DKM 2397 10696069
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 105
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 172
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 43
vod.dílo hráz pod 8
Celkem BUD 447
byt.z. byt 38
byt.z. garáž 3
byt.z. j.nebyt 6
Celkem JED 47
LV 529
spoluvlastník 756

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.02.1996 nové mapování v r. 1994
S-SK ŠS 1:2880 1833 12.02.1996 reprodukce otisku mapy z r. 1885


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 19.05.2019 14:48

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.