k.ú.: 658944 - Hrabětice nad Odrou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599468 - Jeseník nad Odrou NUTS5 CZ0804599468
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 119 1125736
zahrada 51 50616
travní p. 34 116359
lesní poz 73 2920933
vodní pl. tok přirozený 1 6786
vodní pl. zamokřená pl. 7 13130
zast. pl. 20 12790
ostat.pl. dráha 7 33461
ostat.pl. jiná plocha 25 15321
ostat.pl. neplodná půda 13 10005
ostat.pl. ostat.komunikace 28 15889
ostat.pl. silnice 10 53860
Celkem KN 388 4374886
Par. DKM 388 4374886
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 10
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 20
LV 79
spoluvlastník 115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.01.1997 převedena ZMVM
ZMVM 1:2000 15.07.1994 20.01.1997
S-SK ŠS 1:2880 1833 15.07.1994


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 21.05.2019 12:57

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.