k.ú.: 658928 - Seč u Jeseníka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 536385 - Jeseník NUTS5 CZ0711536385
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71022 - Jeseník

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 3776
zahrada 153 91469
travní p. 149 929912
lesní poz les(ne hospodář) 1 35722
lesní poz mez, stráň 1 2390
lesní poz ostat.komunikace 11 78982
lesní poz 141 19106211
vodní pl. tok přirozený 23 103100
zast. pl. společný dvůr 11 1317
zast. pl. zbořeniště 14 2254
zast. pl. 134 24455
ostat.pl. jiná plocha 121 69409
ostat.pl. manipulační pl. 2 1803
ostat.pl. neplodná půda 17 5637
ostat.pl. ostat.komunikace 78 61142
ostat.pl. silnice 6 75680
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 7003
ostat.pl. zeleň 2 1928
Celkem KN 875 20602190
Par. DKM 875 20602190
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 60
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 128
byt.z. byt 16
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 2
Celkem JED 22
LV 163
spoluvlastník 226

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.07.2003
ZMVM 1:1000 30.09.1989 11.07.2003
S-SK ŠS 1:2880 1836 30.09.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 24.08.2019 04:58

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.