k.ú.: 658880 - Bukovice u Jeseníka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 536385 - Jeseník NUTS5 CZ0711536385
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71022 - Jeseník

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 1929
orná půda 87 1038044
zahrada 686 404344
travní p. mez, stráň 3 3473
travní p. 310 2657130
lesní poz mez, stráň 1 12861
lesní poz ostat.komunikace 6 6467
lesní poz 122 1410024
vodní pl. nádrž umělá 1 100
vodní pl. rybník 14 75795
vodní pl. tok přirozený 36 76571
vodní pl. tok umělý 8 2988
vodní pl. zamokřená pl. 4 4451
zast. pl. společný dvůr 8 1100
zast. pl. zbořeniště 4 400
zast. pl. 680 164352
ostat.pl. dobývací prost. 6 39050
ostat.pl. jiná plocha 327 441457
ostat.pl. manipulační pl. 80 142666
ostat.pl. mez, stráň 2 202
ostat.pl. neplodná půda 61 76742
ostat.pl. ostat.komunikace 215 160967
ostat.pl. pohřeb. 3 12374
ostat.pl. silnice 8 33601
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 29 501779
ostat.pl. zeleň 15 12510
Celkem KN 2719 7281377
Par. DKM 2719 7281377
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 17
č.p. jiná st. 16
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 394
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 7
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 63
bez čp/če jiná st. 95
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
Celkem BUD 649
byt.z. byt 189
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 11
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. j.nebyt 5
Celkem JED 209
LV 873
spoluvlastník 1329

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.05.2003
ZMVM 1:1000 30.09.1989 27.05.2003
S-SK ŠS 1:2880 1836 30.09.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 17.08.2019 23:39

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.