k.ú.: 658723 - Jeseník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 536385 - Jeseník NUTS5 CZ0711536385
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71022 - Jeseník

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 176 510907
zahrada skleník-pařeniš. 2 116
zahrada 1303 634166
ovoc. sad 1 11646
travní p. 332 1339006
lesní poz ostat.komunikace 9 18837
lesní poz 366 3022571
vodní pl. nádrž umělá 10 23902
vodní pl. tok přirozený 63 87022
vodní pl. tok umělý 2 3257
vodní pl. zamokřená pl. 1 4346
zast. pl. společný dvůr 104 30025
zast. pl. zbořeniště 80 19954
zast. pl. 2423 636672
ostat.pl. dráha 23 87688
ostat.pl. jiná plocha 897 463074
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 377
ostat.pl. manipulační pl. 297 499648
ostat.pl. neplodná půda 171 98748
ostat.pl. ost.dopravní pl. 9 7069
ostat.pl. ostat.komunikace 785 489244
ostat.pl. pohřeb. 1 19057
ostat.pl. silnice 58 88768
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 51 128042
ostat.pl. zeleň 840 2124341
Celkem KN 8006 10348483
Par. DKM 8006 10348483
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 12
č.p. byt.dům 185
č.p. doprava 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 50
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb. 117
č.p. rod.dům 821
č.p. rod.rekr 1
č.p. skleník 1
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 22
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 20
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 641
bez čp/če jiná st. 227
bez čp/če obč.vyb. 53
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 43
bez čp/če výroba 77
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 6
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 2345
byt.z. byt 2322
byt.z. dílna 7
byt.z. garáž 28
byt.z. j.nebyt 123
byt.z. rozest. 11
obč.z. byt 165
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 7
Celkem JED 2665
LV 4017
spoluvlastník 7057

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.06.2011
THM-V 1:1000 30.09.1989 15.06.2011
Ins. A 1:1000 01.01.1912 15.06.2011
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.1912


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 19.07.2019 21:04

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.