k.ú.: 658723 - Jeseník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 536385 - Jeseník NUTS5 CZ0711536385
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71022 - Jeseník

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 185 509183
zahrada skleník-pařeniš. 2 116
zahrada 1308 634542
ovoc. sad 1 11646
travní p. 331 1338971
lesní poz ostat.komunikace 9 18837
lesní poz 364 2980107
vodní pl. nádrž umělá 10 23902
vodní pl. tok přirozený 65 86773
vodní pl. tok umělý 2 3257
vodní pl. zamokřená pl. 1 4346
zast. pl. společný dvůr 104 30025
zast. pl. zbořeniště 79 19829
zast. pl. 2425 630392
ostat.pl. dráha 28 87688
ostat.pl. jiná plocha 916 471240
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 377
ostat.pl. manipulační pl. 296 499761
ostat.pl. neplodná půda 171 97998
ostat.pl. ost.dopravní pl. 10 8743
ostat.pl. ostat.komunikace 795 486121
ostat.pl. pohřeb. 1 19057
ostat.pl. silnice 58 88007
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 51 125747
ostat.pl. zeleň 891 2171820
Celkem KN 8105 10348485
Par. DKM 8105 10348485
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 12
č.p. byt.dům 185
č.p. doprava 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 50
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb. 117
č.p. rod.dům 828
č.p. rod.rekr 1
č.p. skleník 1
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 22
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 20
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 641
bez čp/če jiná st. 229
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 52
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 43
bez čp/če výroba 73
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 6
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 2348
byt.z. byt 2325
byt.z. dílna 7
byt.z. garáž 28
byt.z. j.nebyt 123
byt.z. rozest. 8
obč.z. byt 165
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 7
Celkem JED 2665
LV 4051
spoluvlastník 7131

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.06.2011
THM-V 1:1000 30.09.1989 15.06.2011
Ins. A 1:1000 01.01.1912 15.06.2011
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.1912


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 06.06.2020 03:31

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.