k.ú.: 658651 - Jesenice u Sedlčan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540391 - Jesenice NUTS5 CZ020B540391
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 479 3817958
zahrada 230 179187
travní p. mez, stráň 1 381
travní p. 484 1264962
lesní poz 105 1229908
vodní pl. nádrž umělá 15 10059
vodní pl. rybník 2 9645
vodní pl. tok přirozený 9 33098
vodní pl. tok umělý 7 2669
vodní pl. zamokřená pl. 1 889
zast. pl. společný dvůr 1 166
zast. pl. zbořeniště 2 5745
zast. pl. 303 100908
ostat.pl. jiná plocha 85 31361
ostat.pl. manipulační pl. 35 58281
ostat.pl. mez, stráň 3 1833
ostat.pl. neplodná půda 354 228124
ostat.pl. ostat.komunikace 164 138021
ostat.pl. pohřeb. 2 7638
ostat.pl. silnice 61 62426
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7434
ostat.pl. zeleň 3 2199
Celkem KN 2348 7192892
Par. KMD 2348 7192892
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 151
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 28
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 279
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 357
spoluvlastník 536

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.02.2012
S-SK GS 1:2880 1840 15.02.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 20.08.2019 03:37

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.