k.ú.: 658626 - Dobrošovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540391 - Jesenice NUTS5 CZ020B540391
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 143 1951871
zahrada 48 44264
travní p. 142 392793
lesní poz 9 39122
vodní pl. nádrž umělá 15 10352
vodní pl. rybník 2 3165
vodní pl. tok přirozený 23 18427
zast. pl. společný dvůr 1 363
zast. pl. 56 26365
ostat.pl. jiná plocha 21 8803
ostat.pl. manipulační pl. 3 1644
ostat.pl. neplodná půda 89 53630
ostat.pl. ostat.komunikace 39 30325
ostat.pl. silnice 43 20620
Celkem KN 634 2601744
Par. KMD 634 2601744
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 30
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 55
LV 111
spoluvlastník 184

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.02.2012
S-SK GS 1:2880 1824 15.02.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 20.05.2019 04:47

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.