k.ú.: 658626 - Dobrošovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540391 - Jesenice NUTS5 CZ020B540391
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 144 1948443
zahrada 50 45587
travní p. 143 394775
lesní poz 9 39122
vodní pl. nádrž umělá 15 11015
vodní pl. rybník 2 4086
vodní pl. tok přirozený 23 18427
zast. pl. společný dvůr 1 363
zast. pl. 57 26571
ostat.pl. jiná plocha 20 7375
ostat.pl. manipulační pl. 3 1644
ostat.pl. neplodná půda 88 53080
ostat.pl. ostat.komunikace 39 30741
ostat.pl. silnice 43 20620
Celkem KN 637 2601849
Par. KMD 637 2601849
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 30
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 56
LV 110
spoluvlastník 181

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.02.2012
S-SK GS 1:2880 1824 15.02.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 06.06.2020 06:17

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.