k.ú.: 658618 - Jesenice u Prahy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284043013

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539325 - Jesenice NUTS5 CZ020A539325
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21053 - Jesenice (okres Praha-západ)

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1827 4337922
zahrada 795 492631
ovoc. sad 1 2658
travní p. 86 85857
lesní poz 2 75288
vodní pl. nádrž umělá 5 17485
vodní pl. tok přirozený 116 26598
zast. pl. společný dvůr 2 88
zast. pl. zbořeniště 12 3298
zast. pl. 1466 379328
ostat.pl. dálnice 34 268165
ostat.pl. jiná plocha 185 146340
ostat.pl. manipulační pl. 94 158189
ostat.pl. neplodná půda 13 2243
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 3160
ostat.pl. ostat.komunikace 805 233859
ostat.pl. pohřeb. 1 2925
ostat.pl. silnice 48 120180
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 8286
ostat.pl. zeleň 40 52903
Celkem KN 5540 6417403
GP 3 15503
Celkem ZE 3 15503
Par. KMD 5540 6417403
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 13
č.p. bydlení 20
č.p. byt.dům 77
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 17
č.p. obchod 11
č.p. obč.vyb 14
č.p. obč.vyb. 8
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 966
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 12
č.p. výroba 12
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 4
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 126
bez čp/če jiná st. 60
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 43
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 10
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 1441
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 1055
byt.z. garáž 171
byt.z. j.nebyt 148
byt.z. rozest. 3
obč.z. byt 359
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 4
obč.z. rozest. 1
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 1746
LV 3224
spoluvlastník 6107

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.04.2020
KMD 1:1000 30.11.2016
S-SK GS 1:2880 1841 08.04.2020 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 16.08.2022 06:44

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.