k.ú.: 658618 - Jesenice u Prahy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539325 - Jesenice NUTS5 CZ020A539325
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21053 - Jesenice (okres Praha-západ)

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1869 4405114
zahrada 790 484575
ovoc. sad 1 2658
travní p. 85 87418
lesní poz 2 75288
vodní pl. nádrž umělá 5 17485
vodní pl. tok přirozený 116 26598
zast. pl. společný dvůr 3 331
zast. pl. zbořeniště 12 3298
zast. pl. 1438 373195
ostat.pl. dálnice 34 268165
ostat.pl. jiná plocha 164 135317
ostat.pl. manipulační pl. 77 137028
ostat.pl. neplodná půda 13 2243
ostat.pl. ostat.komunikace 798 232297
ostat.pl. pohřeb. 1 2925
ostat.pl. silnice 43 120180
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 8286
ostat.pl. zeleň 33 35001
Celkem KN 5489 6417402
PK 3 15503
Celkem ZE 3 15503
Par. KMD 5489 6417402
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 12
č.p. bydlení 214
č.p. byt.dům 77
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 17
č.p. obchod 11
č.p. obč.vyb 14
č.p. obč.vyb. 8
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 746
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 12
č.p. výroba 12
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 4
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 125
bez čp/če jiná st. 56
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 43
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 19
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 12
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 1412
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 1055
byt.z. garáž 171
byt.z. j.nebyt 148
byt.z. rozest. 3
obč.z. byt 263
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 4
obč.z. rozest. 1
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 1650
LV 3177
spoluvlastník 6062

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.04.2020
KMD 1:1000 30.11.2016
S-SK GS 1:2880 1841 08.04.2020 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 22.09.2020 17:23

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička