k.ú.: 658600 - Horní Jirčany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539325 - Jesenice NUTS5 CZ020A539325
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21053 - Jesenice (okres Praha-západ)

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 83 118603
zahrada 467 337531
ovoc. sad 19 39716
travní p. 35 11551
lesní poz 5 245409
zast. pl. zbořeniště 2 50
zast. pl. 435 78182
ostat.pl. jiná plocha 36 9374
ostat.pl. manipulační pl. 1 40
ostat.pl. neplodná půda 5 1465
ostat.pl. ostat.komunikace 95 50069
ostat.pl. silnice 3 29399
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1359
ostat.pl. zeleň 9 1990
Celkem KN 1196 924738
Par. KMD 1196 924738
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 102
č.p. jiná st. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 225
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 431
LV 465
spoluvlastník 570

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2015
S-SK GS 1:2880 1824 10.12.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 20.05.2019 10:54

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.