k.ú.: 658570 - Vestecká Lhotka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568805 - Jeřišno NUTS5 CZ0631568805
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 142 742829
zahrada 33 28946
travní p. 59 142476
lesní poz 26 1384980
vodní pl. nádrž umělá 2 938
vodní pl. tok přirozený 4 21270
zast. pl. zbořeniště 1 248
zast. pl. 29 14469
ostat.pl. jiná plocha 25 6083
ostat.pl. manipulační pl. 1 1043
ostat.pl. neplodná půda 6 5721
ostat.pl. ostat.komunikace 38 30313
ostat.pl. silnice 1 7113
Celkem KN 367 2386429
Par. KMD 367 2386429
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 5
č.p. zem.used 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 28
LV 46
spoluvlastník 57

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.04.2012
S-SK GS 1:2880 1838 20.04.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 20.08.2019 03:14

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.